Privacyverklaring

Buro Vermeer | Locatie Oisterwijk

Privacy verklaring

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze cliënten.
Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en garanderen een zorgvuldige en discrete omgang.
Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Vermeer  verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Nationaliteit
– Functie
– Salaris en vergoedingen
– Bankrekeningnummer
– Vervoermiddelen
– Burgerlijke staat
– Opleiding
– Personeelsleningen
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Buro Vermeer verwerkt alleen als dit strikt noodzakelijk is uw burgerservicesnummer (BSN), maar verder geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Waarom we gegevens nodig hebben

Buro Vermeer verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– uitvoering van de opdrachtovereenkomst met u;
– wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben om aan onze administratieverplichting te voldoen;
– informatie verstrekken over onze diensten en antwoorden geven op uw vragen.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang we gegevens bewaren

Buro Vermeer zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Delen met anderen

Buro Vermeer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Buro Vermeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

www.burovermeeroisterwijk.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Hiermee worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Deze worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Google heeft van www.burovermeeroisterwijk.nl geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@burovermeeroisterwijk.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.Dit ter bescherming van uw privacy.
Buro Vermeer zal zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Buro Vermeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@burovermeeroisterwijk.nl.

Buro Vermeer heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
– de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

Afsluiting

Buro Vermeer behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen.
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.

Buro Vermeer
Joannes Lenartzstraat 25
5061 HP  Oisterwijk

Postbus 282
5060 AG  Oisterwijk