Personeelsfonds

Buro Vermeer | personeelsfonds voor blije werknemers

Personeelsfonds: Extra binding met uw werknemer.
Als werkgever wilt u uw werknemer zoveel mogelijk binden aan uw bedrijf. Met het personeelsfonds heeft u hiervoor een extra middel in handen! Bovendien levert het belastingtechnisch voordelen op.

Hoe werkt het personeelsfonds?

• Uw werknemer stort een bedrag.
• U als werkgever verdubbelt dit bedrag en stort dit in het personeelsfonds.
• Vervolgens vraagt de werknemer om een bijdrage van het personeelsfonds in de kosten van bijvoorbeeld de studie van de kinderen, sportbeoefening, aanschaf van een wasmachine of tuinaanleg.
• De gevraagde bijdrage kan dan
belastingvrij worden uitgekeerd.
Niet alleen fijn voor de werknemer maar ook waardevol voor u!

Stichting niet verplicht

Voor het opzetten van een personeelsfonds is een stichting niet verplicht. Om fiscale redenen is het echter wel raadzaam om met een stichting te werken. Hierdoor wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Buro Vermeer heeft al voorwerk voor u gedaan

U heeft twee mogelijkheden: u roept zelf een stichting in het leven óf u sluit als werkgever eenvoudig aan bij de Stichting PFN (Personeelsfonds Nederland).

De Stichting PFN heeft Buro Vermeer begin 2008 zelf opgericht. Als u zich hierbij aansluit, schaart u uw personeelsfonds onder de PFN-vlag.
Eenvoudig, snel en gemakkelijk.

Wilt u voor uw personeelsfonds toch zelf een aparte stichting oprichten?
Ook daar heeft Buro Vermeer aan gedacht!
Speciaal voor u hebben we alle benodigde formulieren klaar liggen zoals statuten en het huishoudelijke reglement.
Zo hoeft u zelf niets meer te doen.

Verzoek om bijdrage

De regels voor het personeelsfonds zijn duidelijk.
Uw werknemer kan alleen een verzoek om een bijdrage indienen bij het stichtingsbestuur. Na goedkeuring door het stichtingsbestuur wordt de bijdrage uitgekeerd.

DGA

Ook de DGA en diens (op de loonlijst staande) echtgeno(o)t(e) kunnen deelnemen aan het personeelsfonds.

Meer informatie


Bent u benieuwd wat Buro Vermeer voor uw personeelsfonds kan betekenen en wat de voorwaarden zijn?
Neemt u dan
contact met ons op. Wij staan u graag te woord!

Buro Vermeer | personeelsfonds

Stichting Personeelsfonds Nederland:

eenvoudig & gemakkelijk

Duidelijke regels personeelsfonds

Bijdrages belastingvrij uitkeren

 

Wilt u graag kosten besparen?

Buro Vermeer
Joannes Lenartzstraat 25
5061 HP  Oisterwijk

Postbus 282
5060 AG  Oisterwijk